Wat is Jiu Jitsu?

De naam komt van het Japans: ‘jiu’ betekent ‘zacht’ of ‘soepel’ en ‘jitsu’ betekent ‘vaardigheid’ of ‘kunst’. Met de woorden ‘zacht’ en ‘soepel’ wordt hier bedoeld dat men met een minimum aan kracht een maximum aan resultaat kan behalen in het afweren of uitschakelen van één of zelfs meerdere ongewapende of gewapende tegenstanders.
Jiu-jitsu legt dus de nadruk op zelfverdediging en niet op de aanval.

Elke beweging bestaat uit een combinatie van een afweer, een bevrijding, een ontwijking, gevolg door een worp, slag, trap of klem. De combinatie kan eenvoudig zijn of ingewikkeld, pijnlijk of minder pijnlijk, meer of minder gevaarlijk, naargelang het resultaat dat je wil bekomen.

Natuurlijk zijn de lessen voor beginners en vooral voor kinderen aangepast. Bij beginners beginnen we met de basis (standen, slagen, worpen, leren vallen, …) om zo uiteindelijk een volleerde jitsuka te worden. (wurgingen, klemmen, aanvallen met wapens, …)